Müşterek Arsa Nedir?

Müşterek kelimesi yalnızca arsalarda değil, aynı zamanda her türlü taşınmaz malın tapu türünde de kullanılır. Özelikle emlak işlerinde kullanılan müşterek kelimesi, mal varlığının sahibi hakkında bilgi verir. 

Müşterek arsa terimi, bir arsa üzerindeki hak sahipleri hakkında bilgi veren bir terimdir. Köken olarak Arapça bir kelimedir ve TDK’da ‘ortak’ veya ‘birlikte’ anlamlarında kullanılır. Sadece bir kişiye ait olmayan ortakları bulunan arsa, müşterek arsalardır. ‘‘Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan olan arsa’’ tanımı TOKİ tarafından satışa çıkarılan müşterek arsalar için kullanılır.

Peki müşterek mülkiyet nasıl meydana geliyor diye soracak olursanız; bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olmasına ve bu taşınmazın fiilen bölüşülmemesi durumu müşterek mülkiyet kavramını ortaya çıkarır. Diğer bir değişle bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yolu ile elde etmesi durumunda ortaya çıkar. Mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumu müşterek tapu kavramını oluşturur.

Müşterek mülkiyet, bir malın birden fazla kişiye bağışlanması yolu ile de oluşabilir. Vasiyet yolu ile ya da mirasçıların kalan miras mal için iştirak halinde sözleşme yapmasından da doğabilir. Konu olan malların yönetimine, gelir ve giderlerine paydaşlar, payları oranında katılırlar. Eğer pay sahiplerinin payı sözleşme ile belirlenmediyse birbirlerine eşit pay edilir. Eğer isterse paydaşlardan her biri, kendi payını satabilir, bağışlayabilir, kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Ancak payın üçüncü kişiye satışı durumunda, diğer paydaşların öncelikle alım hakkı vardır. 

Müşterek mülkiyetin sona ermesi, paydaşlardan biri veya birkaçı için rızai temlik, cebri icra yolu ile satış ve terk ile; bütün paydaşlar için ise müşterek malın yok olması, temliki, kamulaştırılması, cebri icra ile satışı, rızai veya mahkeme kararı ile taksimi suretiyle olur.

Müşterek Arsaların Satışı Nasıl Olur, Tapu Nasıl Ayarlanır?

Bir taşınmazın birden fazla hak sahibi olması ile açıklanan müşterek mülkiyet kavramı, bir hak sahibi, kendine ait olan hissenin satışını gerçekleştirebilir. Medeni Kanun’un 732. maddesine göre diğer hissedarlar ‘önalım hakkı’ nı kullanabilirler. Bu düzenlemenin amacı ortaklığa yabancı bir kişinin dahil olmasının önüne geçmektir. Bu alımı, noter kanalı ile diğer hissedarlara Noterlik Kanunu ve tüzüğüne uygun olarak bildirmeniz gereklidir. Önalım hakkının düştüğü durumlar, bildirim tarihinin üzerinden 3 ay ve satışın üzerinden 2 yıl geçmesi ile oluşur. Ayırma işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenir ve ilgilisine verilir. Belediye veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ayırma işlemi taşınmazın bulunduğu yere göre serbest harita mühendisi tarafından yapılır.

Müşterek Tapulu Arsaya Ev Yapılır mı?

Hisseli yani müşterek olan bir arsaya ev yapılması mümkündür. Ancak sorun oluşmaması için, hisseli arsada hangi kısmın hangi hissedara ait olduğunun tespit edilmemesi halinde, ev yapmak için herkesin onay vermesi gereklidir. Eğer onay alınmadan hisseli arsaya ev yapılması durumunda diğer hissedarların hakkı ihlal edilmiş olur.

Son Eklenen Yazılar

İmarsız Arsaya Çelik Ev Yapılır Mı?

İmarsız Arsaya Çelik Ev Yapılır Mı?

Kullanılması gereken tüm malzemeleri fabrika tarafından üretilmekte olan ev tiplerinden imarsı...

13.10.2023
Müstakil Ev Tercih Etmek İçin 8 Neden

Müstakil Ev Tercih Etmek İçin 8 Neden

Daha rahat kullanımı ve de kullanışlı olması ile müstakil ev tercih etmek için nedenler pek ço...

13.10.2023
Arsa Yatırımında İdeal Bekleme Süresi Nedir?

Arsa Yatırımında İdeal Bekleme Süresi Nedir?

Arsaların birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Arsa yatırımı yaparken beklentilerini...

13.10.2023
İletişim Formu

SİZİ ARAYALIM

Formu doldurun, size özel avantajlarla YENİ BİR HAYATA GEÇİN

+90
0850 305 33 69
0216 606 65 54